Γεώργιος Χατζηελευθερίου. Τα κάστρα Ελλάδας και Πόντου. "Εξιστορούν και τραγουδούν"

 
·       Βιβλιοπαρουσίαση από τον Βασίλη Κωνσταντινίδη.
(Μέλος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών).

·       Απαγγελία ποιημάτων Αντιγόνη Ιωαννίδου.
Η παρουσίαση έγινε με την απαγγελία των ποιημάτων:
·       Ακρίτας όντας έλαμνεν
·       Του Ηλ' το κάστρεν
·       -Ο Αιχμάλωτον.