Τρίτη 23 Μαΐου 2023

Οι Αργυρουπολίτες στο Γκρόζνι και ο Πολιτισμός τους. Η Σταυρωμένη Ράτσα. Οι Σταλινικές Διώξεις και η Οδύσσεια των απογόνων τους που επακολούθησε.

Η Μνήμη και οι αναμνήσεις...


Ο τόπος, ο χρόνος και ο άνθρωπος.


Φέτος πήγα για μία ακόμα φορά στον Πόντο. Έμεινα στην Τραπεζούντα αλλά ο πόθος μου να ανέβω στα χωριά των παππούδων μου Χάρσερα (Yelsidere) και Χάκαξα (Aktutan), ανυπότακτος. Ήθελα να δω για μία ακόμα φορά τον τόπο τους. Τώρα είχα ακόμα περισσότερες πληροφορίες από την έρευνα που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αν και είμαι σίγουρος ότι όσα στοιχεία και να μαζέψω πάντα κάτι θα λείπει, μία καινούργια απορία θα γεννηθεί.Η Αργυρούπολη και τα χωριά της (Χάρσερα, Χάκαξα, Ίμερα) κατά σειρά.